Сподели:

FORMS

Обрасци за имплементација на Законот за административни службеници

Обрасци за имплементација на Законот за административни службеници

Изјава за прифаќање на декларацијата за заедничката мисија на вработените во јавниот сектор

Обрасци за водење на постапка за управување со ефектот на административните службеници

Обрасци за водење на постапка за дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници

Обрасци / Разно