Сподели:

INTERVIEWS

Скопје, 09 јуни 2017 година

Скопје, 11 јуни 2017 година

Скопје, 23 јуни 2017 година

Скопје, 22 септември 2017 година

Скопје, 30 јануари 2018

Интервју со Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација за емисијата „Радио спектар“ на Mакедонското радио.

Скопје, 04 февруари 2018 година

Скопје, 05 февруари 2018 година

Скопје, 06 март 2018 година

Скопје, 20 август 2018 год.

Скопје, 04 септември 2018 год.

Pages