Сподели:

INTERVIEWS

Скопје, 20 февруари 2019 год.

Скопје, 04 март 2019 год.

Скопје, 09 јуни 2017 година

Скопје, 11 јуни 2017 година

Скопје, 23 јуни 2017 година

Скопје, 22 септември 2017 година

Скопје, 30 јануари 2018

Интервју со Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација за емисијата „Радио спектар“ на Mакедонското радио.

Скопје, 04 февруари 2018 година

Скопје, 05 февруари 2018 година

Скопје, 06 март 2018 година

Pages