МЕТОДОЛОГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ ЗАСНОВАНА НА КОМПЕТЕНЦИИ ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА РМ
Скопје, 29 мај 2012

 

Министерството за информатичко општество и администрација воведува постапка за систем на управување заснован на компетенции во државната служба на Република Македонија. Овие активности се дел од преземените обврски на Владата на Република Македонија предвидени во рамките на Стратегијата за реформа на јавната администрација.

Прес-конференција на министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски

Скопје, 28 мај 2012

Денес, на веб страната на Единствениот национален електронскиот регистар на прописи, е поставен новиот предлог закон за администрација, чија цел, меѓу другото е продолжување на реформите во насока на професионализација и дополнителна едукација на јавните службеници се со цел подобрување на сервисот кон граѓаните.

Доделена Светската награда за телекомуникации и информатичко општество

Женева, 16 мај 2012  

Марта Арсовска Томовска, заменик министер за информатичко општество и администрација, денес, со почеток во 11часот, присуствуваше на доделувањето на Светската награда за телекомуникации и информатичко општество.

„Жените и девојките во информатичко – комуникациските технологии (ИКТ)” - Дијалог на високо ниво број 3

Женева, 16 мај 2012  

Марта Арсовска Томовска, заменик министер за информатичко општество и администрација, денес, со почеток во 14часот, во Женева, во рамките на Светскиот Самит за информатичко општество, Форум 2012, со свое обраќање ќе земе учество на Дијалогот на високо ниво број 3: „Жените и девојките во информатичко – комуникациските технологии (ИКТ)”.

Презентација на одржаниот „Ден на девојките во ИКТ” во Македонија

Женева,16 мај 2012 

Марта Арсовска Томовска, заменик министер за информатичко општество и администрација, денес, со почеток во 16часот, во Женева, во рамките на Светскиот Самит за информатичко општество, Форум 2012, ќе го презентира видео материјалот по повод одржаниот „Ден на девојките во ИКТ” во Македонија.

Е-потсетник, нов проект на МИОА за известување на граѓаните од институциите

Скопје, 16 мај 2012

Преку електронска пошта или СМС граѓаните најдоцна за шест месеци ќе имаат можност да добијат потсетување за достасување на обврската за вршење одредена административна услуга од пет институции, предвидува проектот „Е-потсетник“ на Министерството за информатичко општество и администрација.

Интервју на министерот Иво Ивановски на Светскиот самит за информатичко општество во Женева

Женева, 14 мај 2012

Обука за функционери на државните органи

Маврово, 11 – 13 мај 2012

Министерството за информатичко општество и администрација, во рамките на проектот “Поддршка на реформите во јавната администрација” – финансиран од Британска амбасада, ја спроведе втората обука од вториот циклус на обуки наменети за функционери во државната служба на Република Македонија.
На обуката, покрај заменик министерот за информатичко општество и администрација Марта Арсовска Томовска, учество земаа државни секретари, директори на дирекции, агенции и инспекторати.

МВР ја промовираше новата апликација „Пази радар“
Скопје, 09 мај 2012

Министерството за внатрешни работи во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација изработи апликација „Пази радар“ наменета за сите граѓани кои користат т.н. паметни телефони (Android i iPhone)

Оглас за селекција на 12 идни обучувачи во областа на законодавството и изработка на прописите

 

Министерството за информатичко општество и администрација и Мисијата на ОБСЕ во Скопје во текот на 2012 година го спроведуваат проектот насловен како „Изготвување на прописи и ex-post евалуација на законодавството.“ Преку првата компонента од проектот ќе  се спроведе нов циклус на обуки наменет за државните службеници, чија главна цел е јакнење на капацитетите на администрацијата во областа на создавањето, спроведувањето и евалуацијата на законодавството.

Важноста на македонските медиуми во зголемување на јавната свест
Скопје, 8 мај 2012

На 8-ми мај, во CитиХолЦентар во Скопје, Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, во соработка со Проектот за унапредување на инвестирањето и извозот, финансиран од УСАИД, организираа работна средба на тема „Важноста на македонските медиуми во зголемување на јавната свест за јавно - приватниот дијалог, индустриската политика и промовирање на извозот“.

Syndicate content