Термини за полагање на приемен испит за учество на обуките за вештини од областа на информатичките технологии

Скопје, 09 јануари 2012

Во врска со мерката 5.5 ,,Обука за напредни вештини од областа на информациските технологии кои се дефицитарни на пазарот на трудот’, во следната табела се дадени списоци со кандидатите што треба да се тестираат и термините кога и каде ќе се изврши тестирањето:

Десеткратно зголемен интерес за обуките за ИТ програмери

Скопје, 29 декември 2011

Според министерот за информатичко општество Иво Ивановски,  станува збор за скапа професионална обука преку која лицата ќе се стекнат со знаења за девет врвни барани програми и со сертификат  за секоја  од нив.  - Оваа обука во некои од развиените западни места се цени повеќе отколку дипломата која ја имаат факултетите затоа што работодавачите знаат дека знаењето  што е стекнато е навистина неопходно, рече Ивановски.

Министерот Иво Ивановски на средба со претставници на ССК на Македонија

Скопје, 28 декември 2011

Посети на микро, мали и средни фирми во 20-ина општини низ целата држава со цел заеднички дијалог за подобрување на бизнис-климата преку намалување на административните процедури и нивно учество со предлози во самата легислатива.

Стопанската комора за информатичка технологија (МАСИТ) се вклучува во четвртата фаза од регулаторната гилотина

Скопје, 26 декември 2011

Првата конкретна иницијатива што ја претстави денеска раководството на Комората пред министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски е да се воспостави регистар за регулација на увозот, дистрибуцијата и сервисирањето на овластените претставници од ИКТ во Македонија.

КОНКУРС за доделување стипендии за студии од втор циклус за академската 2011/2012 година

Скопје, 22 декември 2011

Врз основа на член 4-а од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачки кадри („Службен весник на Република Македонија“ број 82/2009, 28/2010, 137/2010 и 166/2011), Министерството за образование и наука распишува

 

Надлежностите за регулаторната гилотина во МИОА, фокусот кај малите и средните фирми

Скопје, 21 декември 2011

- Намерата на процесот на регулаторниот проце не е да го намали или зголеми бројот на фирми кои ќе се регистрираат, туку да ги стимулира вистинските инвеститори со реална и објективна намера да се занимаваат со бизнис и тој процес да биде поедноставен и што поевтин.

 

Македонската интернет околина е во континуиран раст

Скопје, 20 декември 2011

Македонската интернет околина е во континуиран раст. Според официјалните статистички податоци, користењето на компјутери и интернет во Република Македонија бележи растечки тренд во сите општествени сектори.

Ова беше истакнато на манифестацијата „Сајт на годината“ на која во текот на денот ќе бидат погласени најдобрите сајтови за 2011 во неколку категории.

Оглас за консултанти за регулаторни реформи во Министерството за информатичко општество и администрација

 

Центарот за управување со промени огласува две позиции за консултанти кои ќе работат во Министерството за информатичко општество и администрација, во рамки на проектот “Регулаторна реформа” поддржан од Британската Амбасада Скопје.

Меѓународна конференција за „Дигиталната агенда на Југоисточна Европа”

Брисел, 15 декември 2011

На 13-ти декември во Брисел, во заедничка организација на Cullen international и фондацијата Madariaga - College of Europe, чиј претседател е Хавиер Солана, се одржа меѓународна конференција на тема Дигиталната Агенда за регионот на Југоисточна Европа. Целта на оваа конференција на високо ниво е обединување на претставниците на ЕУ, националните креатори на политики, регулаторни органи, како и најголемите регионални инвеститори.

Обуки на администрацијата за подготовка и примена на законите

Скопје, 07 декември 2011

Педесет државни службеници од различни институции преку обуки ги унапредуваа знаењата и вештините во подготовка и спроведување закони и прописи, како дел од проектот „Подготовка на прописи - циклус обуки за администрацијата“.

Конкурс за бесплатна обука на граѓани за работа со компјутери

Скопје, 05 декември 2011

 

Со цел да се излезе во пресрет на потребите на граѓаните за обука за користење на програми за кацелариско работење и користење на интернет, посебно на тие од социјално загрозените групи, а воедно и за да се обезбеди поголема искористеност на можностите што ги нудат бесплатните интернет клубови во државата, Министерството за информатичко општество и администрација организира бесплатна обука за работа со компјутери.

Syndicate content