Сподели:

ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Open Government Partnership

 

Националниот Акциски план 2018-2020 НАП 4

 

Конференција „Отворено владино партнерство – дијалог со граѓанските организации за Националниот акциски план 2018-2020“Национален Акциски план за отворено владино партнерство 2016-2018 година

 

Извештај за самооценување

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form