Министер за информатичко општество и администрација

Search form

Листа на информации од јавен карактер

СООПШТЕНИЈА

Дубаи, 01 ноември 2018 год.

Заменик - министерот за информатичко општество и администрација Александар Бајдевски, е дел од Конференцијата на меѓународната телекомуникациска унија- ИТУ, која неделава се одржува во Дубаи,

Скопје, 01 ноември 2018 год.

Објавена е ажурирана верзија на акцискиот план.
Ве повикуваме електронски да ги доставите Вашите конструктивни коментари и предлози за подобрување на акцискиот план на cyber_security@mioa.gov.mk, најдоцна до 7 ноември 2018 година.

Скопје, 29 октомври 2018 год.

Во jули 2018 година, Владата на Република Македонија ја усвои првата Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија. Во рамките на оваа активност, свој придонес дадоа претставници од јавниот сектор, приватниот сектор, академската

Pages

СООПШТЕНИЈА

Дубаи, 01 ноември 2018 год.

Заменик - министерот за информатичко општество и администрација Александар Бајдевски, е дел од Конференцијата на меѓународната телекомуникациска унија- ИТУ, која неделава се одржува во Дубаи,

Скопје, 01 ноември 2018 год.

Објавена е ажурирана верзија на акцискиот план.
Ве повикуваме електронски да ги доставите Вашите конструктивни коментари и предлози за подобрување на акцискиот план на cyber_security@mioa.gov.mk, најдоцна до 7 ноември 2018 година.

Скопје, 29 октомври 2018 год.

Во jули 2018 година, Владата на Република Македонија ја усвои првата Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија. Во рамките на оваа активност, свој придонес дадоа претставници од јавниот сектор, приватниот сектор, академската

Pages

 

ИСУЧР
Агенција за администрација
МАРнет - Македонска Академска Истражувачка Мрежа
ЕНЕР

Мапираност на broadband покриенос