Сподели:

МИНИСТЕР
Министер за информатичко општество и администрација

Дамјан Манчевски стапува на функцијата министер за информатичко општество и администрација на 1 јуни 2017 година.

Г-дин Манчевски има повеќе од десет годишно работно искуство во областа на ИКТ, како менаџер и извршен директор на неколку компании. Помеѓу 2005 и 2006 година работел и како инженер за радиофреквенции во Агенцијата за електронски комуникации (АЕК).

Беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија на Парламентарните избори во декември 2016 година.

Неговата визија како министер за информатичко општество и администрација е да работи заедно со ИКТ компаниите кон креирање на иновативни решенија за зајакнување на ефикасноста на политиките и воведување на нови технолошки процеси за зајакнување на продуктивноста, издигнувајќи ја Македонија како пример за земјите од регионот во однос на дигиталната транформација. Заедно со неговиот тим, г-дин Манчевски ќе работи на создавање отчетна и транспарентна јавна администрација која работи во служба на граѓаните, преку ре-воспоставување на системот на заслуги и зајакнување на програмите за стручно оспособување на службениците. Реформата на јавната администрација (РЈА) ќе биде спроведувана во отворен, консултативен процес со граѓанското општество, со синдикатите, коморите и други релевантни чинители.

Г-дин Манчевски има диплома од Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на студиската програма Електротехника и телекомуникации. Во 2009 е Чивниг стипендист на Универзитетот Бирмингем во Обединетото Кралство, стекнувајќи се со сертификат на постдипломските студии. Во 2003 година учествувал во програмата на Стејт Департментот на САД „Млади Европски лидери и политиките на САД за актуелните политички, економски и социјални прашања“, додека пак од 2003 до 2004 година учествувал во „Школа за идни политичари“ во организација на Фондациите Фридрих Еберт и Алфред Мозер. Течно зборува англиски и српски/хрватски јазик.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Практични прашања и одговори за примена на ЗОУП

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Македонска рамка за интероперабилност (МРИ)

» Модул за организациска интероперабилност ИОП-О

» Модул за семантичка интероперабилност ИОП-С

» Модул за правна интероперабилност ИОП-Л

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т (Анекс: МИМ протокол)

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони

» Кодекс за констултации со јавноста за време на подготвувањето на регулативата

» Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за засегнатите страни. Консултациите во процесот на креирање на политики во Владата на Република Македонија

» Методологија за оценка на спроведувањето на регулативата

» Прирачник за примена на методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата