Сподели:

Нацрт Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор во Република Македонија

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form