Сподели:

Работна верзија на Националната стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form