Сподели:

ОБУКИ

ИНФОРМАЦИИ
ДОКУМЕНТИ
МИКРОУЧЕЊЕ СО KnowledgePulse
ВЕБ ПОРТАЛ ЗА е-УЧЕЊЕ


АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Булевар „Јане Сандански“ бр. 61,
Населба Аеродром,
1000 Скопје,
Република Македонија

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form