Манчевски и Шекеринска: Со синергија на институциите и бизнис-секторот до поголема сајбер-безбедност

Скопје, 13 ноември 2017 година

„Различните институции кои што мораат да се подготват за зајакнување на сајбер–безбедноста на Република Македонија веќе се договорија дека заеднички ќе настапуваат и нема да го гледаат прашањето за сајбер безбедноста како секторско прашање со кое секој се занимава од своја страна. Министерствата за одбрана, за информатичко општество и администрација и за внатрешни работи веќе ги формираа заедничките тимови чија задача ќе биде во сојузништво со НАТО и ЕУ да продуцираат Стратегија за сајбер одбрана, за која најавуваме и силно партнерство со бизнис–секторот и со академскиот и граѓанскиот сектор“.

 

Ова го најави министерката за одбрана на Република Македонија, Радмила Шекеринска на денешната јавна дебата на тема „Политики за сајбер безбедност“, во Клубот за пратеници на која говореа и министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски, како и претставници на МВР и Агенцијата за електронски комуникации.

 

Министерот Манчевски истакна дека како земја-кандидат за членство во ЕУ, Македонија има обврска да го хармонизира своето национално законодавство со европското. Тој посочи неколку чекори како донесување на нов Закон за обезбедување на високо ниво на безбедност на мрежите и информациските системи, утврдување на листата на клучни оператори, поставување на законска обврска за тие да преземат мерки за управување со ризиците за безбедноста на нивните мрежи и системи. Министерот рече дека има потреба од именување на национално надлежно тело за надзор и воспоставување на тимови за одговор на компјутерски инциденти. Тој дополни дека за ефикасно спроведување на обврските на овие тимови, потребни се човечки капацитети, но и соработка помеѓу приватниот сектор и државните институции.

 

„Оваа јавна расправа е првиот чекор кој го правиме и треба да ни ја отвори соработката на нас како државни институции, компаниите и целото општество. Потребно е да го размениме знаењето, да ги изградиме капацитетите и да ја подигнеме свеста за информациската безбедност“, заклучи министерот Манчевски.

 

 

 

Министерство за информатичко општество и администрација