Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Vevçan, 13 janar 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, sot mori pjesë dhe u drejtua në Karnevalin tradicional të Vevçanit ,,Vasiliçarët 2019“.

Shkup, 11 janar 2019

Të nderuar,

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës organizon debat publik për Planin nacional operativ, më 17-të janar 2019 (e enjte), me fillim në ora 10:00 në Klubin e deputetëve.
Në debatin publik do të drejtohet

Uashington, 4 janar 2019

Viti 2018-të ishte kyç për përforcimin e kapaciteteve për sigurinë kibernetike në Republikën e Maqedonisë. Në këtë drejtim është edhe partneriteti i Ministrisë së shoqërisë informatike dhe administratës me Bankën

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 11 janar 2019

Të nderuar,

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës organizon debat publik për Planin nacional operativ, më 17-të janar 2019 (e enjte), me fillim në ora 10:00 në Klubin e deputetëve.
Në debatin publik do të drejtohet

Uashington, 4 janar 2019

Viti 2018-të ishte kyç për përforcimin e kapaciteteve për sigurinë kibernetike në Republikën e Maqedonisë. Në këtë drejtim është edhe partneriteti i Ministrisë së shoqërisë informatike dhe administratës me Bankën

Shkup, 27 dhjetor 2018

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës publikoi versionin e punës së Planit nacional operativ broadband.

Për ta përgatitur këtë dokument MSHIA-ja,në fillim të janarit të këtij viti, formoi katër grupe punuese,

Pages