Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 13 maj 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, sot organizoi diskutim publik ku u prezantua Raporti vjetor për zbatimin e Strategjisë së reformave në administratën publike

Londër, 10 maj 2019

Në vizitën studimore në Londër të Britanisë së Madhe, morën pjesë ministrja e punës dhe politikës sociale Mila Carovska, zëvendësministri i shoqërisë informatike dhe

Të nderuar,

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, Ju fton të merrni pjesë në diskutimin publik në të cilin do të prezantohet Plani vjetor i zbatimit të Strategjisë së reformave në administratën publike 2018-2022.

Ngjarja do të mbahet në Klubin e deputetëve më 13-të maj 2019, me fillim në ora 11:00.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Londër, 10 maj 2019

Në vizitën studimore në Londër të Britanisë së Madhe, morën pjesë ministrja e punës dhe politikës sociale Mila Carovska, zëvendësministri i shoqërisë informatike dhe

Të nderuar,

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, Ju fton të merrni pjesë në diskutimin publik në të cilin do të prezantohet Plani vjetor i zbatimit të Strategjisë së reformave në administratën publike 2018-2022.

Ngjarja do të mbahet në Klubin e deputetëve më 13-të maj 2019, me fillim në ora 11:00.

Shkup, 6 maj 2019

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Damjan Mançevski, u drejtua në konferencën përmbyllëse në suaza të projektit: „Mbështetja e MSHIA-së në procesin e modernizimit të administratës publike“, i cili vitin e

Pages