Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 27 dhjetor 2018

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës publikoi versionin e punës së Planit nacional operativ broadband.

Për ta përgatitur këtë dokument MSHIA-ja,në fillim të janarit të këtij viti, formoi katër grupe punuese,

Shkup, 24 dhjetor 2018

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, sot e prezantoi portalin e ri për të dhënat e hapura. Në debatin publik për përfitimet nga rritja

Shkup, 18 dhjetor 2018

Zëvendësministri i shoqërisë informatike dhe administratës Aleksandar Bajdevski, u drejtua në tryezën e rrumbullakët e titulluar:

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 24 dhjetor 2018

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, sot e prezantoi portalin e ri për të dhënat e hapura. Në debatin publik për përfitimet nga rritja

Shkup, 18 dhjetor 2018

Zëvendësministri i shoqërisë informatike dhe administratës Aleksandar Bajdevski, u drejtua në tryezën e rrumbullakët e titulluar:

Shkup, 14 dhjetor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski sot mori pjesë në takimin e punës me personat udhëheqës të institucioneve dhe oficerët për të dhënat e hapura. Takimi u mbajt në kuadër të

Pages