Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 21 janar 2019

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev, ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, Damjan Mançevski dhe Kryetari i këshillit nacional të TIK-ut në Qeverinë e Republikës së

Shkup, 18 janar 2019

Digjitalizimi kërkon nga të gjithë ne, pa marrë parasysh moshën dhe profesionin për të fituar aftësi të cilat do të na ndihmojnë që t’i përdorim teknologjitë digjitale si në vendin tonë të punës, ashtu edhe në jetën private.
Me qëllim të rritjes së numrit të qytetarëve në Evropë për t’i fituar

Shkup, 17 janar 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, sot organizoi debat publik në të cilin u prezantua version i punës së Planit nacional operativ broadband (PNOB).
Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, iu referua përmbajtjes së dokumentit,

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 21 janar 2019

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev, ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, Damjan Mançevski dhe Kryetari i këshillit nacional të TIK-ut në Qeverinë e Republikës së

Shkup, 18 janar 2019

Digjitalizimi kërkon nga të gjithë ne, pa marrë parasysh moshën dhe profesionin për të fituar aftësi të cilat do të na ndihmojnë që t’i përdorim teknologjitë digjitale si në vendin tonë të punës, ashtu edhe në jetën private.
Me qëllim të rritjes së numrit të qytetarëve në Evropë për t’i fituar

Shkup, 17 janar 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, sot organizoi debat publik në të cilin u prezantua version i punës së Planit nacional operativ broadband (PNOB).
Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, iu referua përmbajtjes së dokumentit,

Pages