Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 25 janar 2019

Fondi evropian për Ballkanin (EFB) e publikoi​ thirrjen e re për bursa  për nëpunësit administrativ. Programi njëvjeçar arsimor i përkrah administratat e Ballkanit perëndimor nëpërmjet edukimit dhe motivimit të nëpunësve publik që t'i praktikojnë dhe t'i aplikojnë pаrimet evropiane të administratës publike.

Shkup, 24 janar 2019

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski mori pjesë në debatin: “Perspektivat e gazetarisë hulumtuese”. Ministri Mançevski u drejtua në panel sesionin

Shkup, 21 janar 2019

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev, ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, Damjan Mançevski dhe Kryetari i këshillit nacional të TIK-ut në Qeverinë e Republikës së

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 16 janar 2019

Në vitin 2019-të, MSHIA-ja zgjeron sistemin e mikro-mësimit për të punësuarit e administratës publike. Lista po rritet me të gjitha institucionet të cilat deri tani nuk ishin të regjistruara, gjithçka është me qëllim që secili i punësuar në administratën

Shkup, 14 janar 2019

Në drejtim të përmirësimit të efikasitetit të procedurave administrative dhe zbatimit konsekuent të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA), Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës prej sot ka hapur

Vevçan, 13 janar 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, sot mori pjesë dhe u drejtua në Karnevalin tradicional të Vevçanit ,,Vasiliçarët 2019“.

Pages