Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 21 nëntor 2018

Sot, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë u mbajt seanca e katërt e Këshillit për reforma në administratën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me të cilën kryesonte kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev, ndërsa ishin të pranishëm edhe

Shkup, 19 nëntor 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë sot organizoi debat publik për propozim-Ligjin e ri për shërbimet inspektuese. Qëllimi i debatit është që përmes diskutimit të hapur dhe debatit të përmirësohet teksti i Ligjit i cili tashmë është i publikuar në

Prishtinë, 16 nëntor 2018

Më 15 dhe 16 nëntor Sekretari shtetëror i ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë Jahi Jahija ishte në vizitë pune në Prishtinë, Republika e Kosovës. Gjatë kësaj vizite sekretari realizoi disa takime pune me ministrin për administratë publike Mahir Jagçillar, drejtorin e Institutit për administratë

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 21 nëntor 2018

Sot, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë u mbajt seanca e katërt e Këshillit për reforma në administratën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me të cilën kryesonte kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev, ndërsa ishin të pranishëm edhe

Shkup, 19 nëntor 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë sot organizoi debat publik për propozim-Ligjin e ri për shërbimet inspektuese. Qëllimi i debatit është që përmes diskutimit të hapur dhe debatit të përmirësohet teksti i Ligjit i cili tashmë është i publikuar në

Prishtinë, 16 nëntor 2018

Më 15 dhe 16 nëntor Sekretari shtetëror i ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë Jahi Jahija ishte në vizitë pune në Prishtinë, Republika e Kosovës. Gjatë kësaj vizite sekretari realizoi disa takime pune me ministrin për administratë publike Mahir Jagçillar, drejtorin e Institutit për administratë

Pages