Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 16 janar 2019

Në vitin 2019-të, MSHIA-ja zgjeron sistemin e mikro-mësimit për të punësuarit e administratës publike. Lista po rritet me të gjitha institucionet të cilat deri tani nuk ishin të regjistruara, gjithçka është me qëllim që secili i punësuar në administratën

Shkup, 14 janar 2019

Në drejtim të përmirësimit të efikasitetit të procedurave administrative dhe zbatimit konsekuent të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA), Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës prej sot ka hapur

Vevçan, 13 janar 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, sot mori pjesë dhe u drejtua në Karnevalin tradicional të Vevçanit ,,Vasiliçarët 2019“.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 16 janar 2019

Në vitin 2019-të, MSHIA-ja zgjeron sistemin e mikro-mësimit për të punësuarit e administratës publike. Lista po rritet me të gjitha institucionet të cilat deri tani nuk ishin të regjistruara, gjithçka është me qëllim që secili i punësuar në administratën

Shkup, 14 janar 2019

Në drejtim të përmirësimit të efikasitetit të procedurave administrative dhe zbatimit konsekuent të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA), Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës prej sot ka hapur

Vevçan, 13 janar 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, sot mori pjesë dhe u drejtua në Karnevalin tradicional të Vevçanit ,,Vasiliçarët 2019“.

Pages