Shpërndaje:

Shpallje publike për punësim të 7 personave në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë për kohë të caktuar (Dhjetor, 2017)

MINISTRI

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form