Shpërndaje:

MSHIA: Raport nga regjistri i të punësuarve në sektorin publik 2017

30 mars 2018, Shkup

MINISTRI

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form