Shpërndaje:

Lista e kompanive të cilat realizojnë trajnime ose lëshojnë çertifikata për punësim në sektorin publik

MINISTRI

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form