Shpërndaje:

Lista e sistemeve informuese të çertifikuara

Lista e sistemeve informuese të çertifikuara për dhënien e shërbimeve për dorëzim të rekomanduar elektronik të dokumenteve në institucionet publike.

1. Emri i sistemit informues të çertifikuar për dhënien e shërbimeve për dorëzim të rekomanduar elektronik të dokumenteve në institucionet publike: Nextsense eDelivery

Emri i subjektit: Shoqëri për teknologji informatike “NEXTSENSE” SH.P. K Shkup

Vendi: Bulevardi “Partizanski odredi” nr. 62, 1000 Shkup

Data e çertifikimit: 05.12.2016

Numri serik i çertifikatës: 05122016/2

Numri i rregullores: 10/3-3510/17

Çertifikatë: Çertifikatë „Nextsense eDelivery“ 

2. Emri i sistemit informues të çertifikuar për dhënien e shërbimeve për dorëzim të rekomanduar elektronik të dokumenteve në institucionet publike: E-Dërgesa  

Emri i subjektit: Telekomi i Maqedonisë AD Shkup

Vendi: Kej “13 Nëntori” nr. 6, 1000 Shkup

Data e çertifikimit: 05.12.2016

Numri serik i çertifikatës: 05122016/1

Numri i rregullores: 10/4-4000/12

Çertifikatë: Çertifikatë “E-Dërgesa"