Shpërndaje:

Versioni i punës së Strategjisë Nacionale për Sigurinë Kibernetike në Republikën e Maqedonisë

MINISTRI

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form