Shpërndaje:

Strategjisë Nacionale dhe Plani aksional për Sigurinë Kibernetike në Republikën e Maqedonisë 2018 - 2022