Shpërndaje:

POLITIKA E PRIVATËSISË

Të dashur vizitorë,

në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave peronale, Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë e Republikës së Maqedonisë ju siguron që të dhënat të mbetura në faqen tone nuk do të jenë të keqpërdorura. Të dhënat nuk do të jenë të publikuara në asnjë medium apo të shpërndahen tek ndonjë person të tretë juridik apo person fizik.

 

Republika e Maqedonisë,
Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë

MINISTRI

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form