Shpërndaje:

ZËVENDËSMINISTRI
Deputy minister of Information Society and Administration

Aleksandër Bajdevski merr funksionin e zëvendësministrit për shoqëri informatike dhe administratë më 22 qershor të vitit 2017-të.

Prej vitit 2011-të punon në Ministrinë për Shoqëri informatike dhe administratë në sektorin për çështje financiare. Ndërmjet viteve 2008-të dhe 2010-të ka punuar në Sekretariatin Gjeneral të Republikës së Maqedonisë. Në periudhën prej vitit 2005-së deri më vitin 2006-të ka punuar si Bashkëpunëtor në zyrën e kryetarit te atëhershëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Prej vitit 2000 deri më 2005-së ka ushtruar detyrën si këshilltar në Këshillin e komunës së Kisella Vodës.

Ai poashtu është  zv/anëtar i komisionit buxhetor në Shkollën rajonale për administratë – ReSPA, Danillovgrad.

Z.Bajdevski ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik pranë Univerzitetit “ Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup, në drejtimin e Kontabilitetit dhe Menaxhimit Financiar.