ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска унија”
Скопје, 19 ноември 2015 година

Ве известуваме дека Министерството за информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, повторно организира обука на тема “Основи на Европска унија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА ВОВЕД ВО Е-ВЛАДА

Скопје, 04 ноември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на администратините службеници во Република Македонија за 2015 година, на 30 Октомври 2015 г. (петок) во просториите во Центарот за обуки на Министерството во Скопје ја спроведе  обука на тема “Вовед во Е-Влада“. 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење “
Скопје, 19 октомври 2015 година

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, на 19. Октомври 2015 година (понеделник) во просториите на Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење”
Скопје, 16 октомври 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, организира серија на обуки на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“
Скопје, 14 октомври 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, на 14. октомври 2015 година, во просториите на Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“
Скопје, 08 октомври 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, организира циклус на обуки на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска Унија”
Скопје, 01 октомври 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, на 10 и 11 септември 2015 година, во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Основи на Европска Унија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА ВОВЕД ВО Е-ВЛАДА
Скопје, 29 септември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на администратините службеници во Република Македонија за 2015 година, на 29 Септември 2015 г. (вторник) во просториите во Центарот за обуки на Министерството во Скопје ја спроведе обука на тема “Вовед во Е-Влада“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Вовед во Е-влада“
Скопје, 28 септември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, организира серија на обуки на тема “Вовед во Е-влада “.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во администрацијата“

Скопје, 17 септември 2015 година

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните  службеници во Република Македонија за 2015 година, на 16 септември 2015 година (среда) во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во администрацијата

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење “

Скопје, 16 септември 2015 година

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, на 14. Септември 2015 година (понеделник) во просториите на Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во администрацијата“

Скопје, 12 септември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, организира серија на обуки на тема „Антикорупциски мерки и етика во администрацијата

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење”

Скопје, 11 септември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, организира серија на обуки на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење”
Скопје, 28 мај 2015 година

Согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, Министерството за информатичко општество и администрација организира серија на обуки на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење “
Скопје, 4 мај, 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, на 4 Mај 2015 година, во просториите на Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“
Скопје, 9 јануари, 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрацијa согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 24 декември 2014 година (среда), во просториите на Центарот за обуки на mинистерството во Скопје, реализираше обука на тема “Управување со човечки ресурси“.

Syndicate content