ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“
Скопје, 13 мај 2014

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, организира циклус на обуки на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“
Скопје, 6 мај 2014

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 30 април 2014 година, во просториите на Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“

Скопје, 29 април 2014

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, организира циклус на обуки на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“

Скопје, 29 април 2014

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, организира циклус на обуки на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење”

Скопје, 29 април 2014

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, организира серија на обуки на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “ВОВЕД ВО Е- ВЛАДА”

Скопје, 23 декември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 16. декември 2013 година во просториите на Домот на АРМ во Скопје, ја спроведе обуката на тема “Вовед во е-Влада“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска унија”

Скопје, 23 декември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 19. и 20. декември 2013 година во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше дводневна работилница на тема “Основи на Европска унија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска унија”

Скопје, 23 декември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 12. и 13. декември 2013 година во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше дводневна работилница на тема “Основи на Европска унија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Обука за изготвување на закони-1”

Скопје, 20 декември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 17. и 18. декември 2013 година во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше дводневна работилница на тема “Обука за изготвување на закони-1”.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење “

Скопје, 13 декември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 11. Декември 2013 година (среда) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“

Скопје, 13 декември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 10. декември 2013 година (вторник) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Скопје, 6 декември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 06. декември 2013 година (петок) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење “

Скопје, 6 декември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 2 Декември 2013 година (понеделник) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Обука за изготвување на закони-1”

Скопје, 6 декември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира дводневна работилница на тема “Обука за изготвување на закони-1”.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска унија”

Скопје, 30 ноември 2013

Ве известуваме дека Министерството на информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, предвидува спроведување на серија обуки на тема “Основи на Европска унија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 29 ноември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација информира дека спроведувањето на обуката на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“ предвидена да се одржи на 04. декември 2013г. (среда), со почеток во 09:30 часот, во просториите на Домот на АРМ во Скопје се одложува поради инцидентна обврска на обучувачите надвор од Скопје во тој период.

Syndicate content