ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење”

Скопје, 22 ноември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира серија на обуки на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење”

Скопје, 22 ноември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира серија на обуки на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење”

Скопје, 20 ноември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира серија на обуки на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 20 ноември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира серија на обуки на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Скопје, 20 ноември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Скопје, 18 ноември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 18. ноември 2013 година (понеделник) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 18 ноември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 14. ноември 2013 година во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Скопје, 11 ноември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“

Скопје, 6 ноември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 4. и 5. ноември 2013 година (понеделник и вторник) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 1 ноември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира серија на обуки на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА “ВОВЕД ВО Е- ВЛАДА“

Скопје, 30 октомври 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 22 Октомври 2013 година реализираше обука на тема “Вовед во Е-Влада“.

СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА КОНЗИСТЕНТНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Скопје, 30 октомври 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 21 Октомври 2013 г. (понеделник) во просториите на Дом на АРМ во Скопје спроведе обука на тема “Конзитентна примена на Законот за јавни набавки“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“

Скопје, 25 октомври 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“.

Информација за спроведување на обука за “Конзистентна примена на законот за јавни набавки’’

Скопје, 18 октомври 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема: “Конзистентна примена на законот за јавни набавки’’.

Информација за спроведување на обука “Вовед во Е-влада’’

Скопје, 18 октомври 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема: “Вовед во Е-влада’’.

СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со буџет и финансии“

Скопје, 30 септември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 26. септември 2013 година реализираше обука на тема “Управување со буџет и финансии“.

Syndicate content