СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА КОНЗИСТЕНТНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Скопје, 30 октомври 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 21 Октомври 2013 г. (понеделник) во просториите на Дом на АРМ во Скопје спроведе обука на тема “Конзитентна примена на Законот за јавни набавки“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“

Скопје, 25 октомври 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“.

Информација за спроведување на обука за “Конзистентна примена на законот за јавни набавки’’

Скопје, 18 октомври 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема: “Конзистентна примена на законот за јавни набавки’’.

Информација за спроведување на обука “Вовед во Е-влада’’

Скопје, 18 октомври 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема: “Вовед во Е-влада’’.

СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со буџет и финансии“

Скопје, 30 септември 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 26. септември 2013 година реализираше обука на тема “Управување со буџет и финансии“.

ОБУКА НА ТЕМА “УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ”

Скопје, 30 септември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека на 20. септември 2013 година спроведе обука на тема “Управување со човечки ресурси“ од предвидените пет обуки, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година.

ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Скопје, 17 септември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира серија на обуки на тема „Управување со човечки ресурси “.

Спроведена обука за Системот на јавна администрација и државна служба во Република Македонија

Скопје, 11 септември 2013

Согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, Министерството за информатичко општество и администрација на 2 и 3 септември 2013 година, ја спроведе третата обука на тема “Систем на јавна администрација и државна служба во Република Македонија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 10 јуни 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира серија на обуки на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“

Скопје, 23 мај 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 20 и 21 мај 2013 година (понеделник и вторник) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“. 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“

Скопје, 14 мај 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 10 мај 2013

Ве информираме дека спроведувањето на обуката на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба предвидена да се одржи на 13 мај 2013г. во Домот на АРМ, Скопје, со почеток во 09:30 часот се одложува поради  неможност за обезбедување на технички услови за реализација на истата.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 17 април 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 12 април 2013 година (петок) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Антикорупциски мерки и етика во државната служба“. 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Скопје, 11 април 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека на 10. април 2013 година ја спроведе првата обука на тема “Управување со човечки ресурси“ од предвидените пет обуки, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Развивање на управувачки способности“

Скопје, 11 април 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира обука на тема „Развивање на управувачки способности.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Скопје, 11 април 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 9. април 2013 година (вторник) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

Syndicate content